Putno osiguranje leto 2021 Galileo Tours

Putno osiguranje

Galileo Tours i Generali međunarodno putno osiguranje putuju sa Vama. U tabeli ispod možete naći cenovnik usluga. Ukoliko se odlučite za, ili vam treba pomoć pri odabiru polise, popunite formular i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku!

Uslovi za putno osiguranje:Osigurana suma: 35.000 eur
Teritorija: Evropa
Zemlje: Sve Zemlje Evrope ukljucujući i Tursku uz isključenje zemalja navedenih u članu 4 stav 2 uslova
Ugovarač osiguranja: Fizičko ili pravno lice
Svrha putovanja: Individualna turistička i poslovna putovanja
Nivo pokrića: Standard
Putno osiguranjePolisom Generali međunarodnog putnog osiguranja mogu se osigurati svi državljani Republike Srbije, starosti od 6 meseci do 86 godina, kao i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji. Stranim državljanima koji ispunjavaju uslove za putno osiguranje, polisa ne važi tokom boravka u Republici Srbiji i tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gde imaju prijavljeno stalno mesto prebivališta.

Polisa Generali Osiguranja Srbija može biti:

 • Individualna
  Ovom polisom osigurava se jedna osoba, na čije je ime naznačeno na polisi.
 • Grupna
  Ovom polisom može biti obuhvaćeno 15 i više lica  (mogu biti uključeni i deca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Srbija, pre puta poslati spisak osiguranika.
 • Porodična
  Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i deca. Namenjena je tročlanim, četvoročlanim ili petočlanim porodicama sa maloletnom decom, ne mlađom od 6 meseci, (roditelji sa jednim detetom, dvoje ili troje dece) koje putuju zajedno i istovremeno. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa međunarodnog putnog osiguranja obezbeđeni su popusti u odnosu na cene koje se primenjuju za individualne polise. Za dve osobe koje putuju na jednoj porodičnoj polisi popust je 10%, za tri 20%, a ako putuje četiri ili pet osoba popust iznosi 30%.
 • Multi polisa
  U ponudi je kartica putnog zdravstvenog osiguranja koja pruža mogućnost osiguranja u inostranstvu u periodu 50 dana u toku jedne godine. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od 50 dana. Kartica je namenjena svim zaposlenima, članovima porodice, poslovnim parterima i podrazumeva najpovoljnije uslove osiguranja u inostranstvu.