noscript

Vila Petrou – Jerisos – Leto 2018

od 195€ Najmanja moguća cena po osobi

Vila Petrou je smeštena na samo 80 m od plaže. Vila raspolaže jednosobnim apartmanima (soba sa dva ležaja i ležajima na sprat,ili sa tri klasična ležaja), i dvosobnim apartmanom sa po dva klasična ležaja, sa posebno izdvojenom i kompletno opremljenom kuhinjom ,kupatilo-TWC, terasa. Opremljena je sa TV,AC,plafonski ventilator. Ispred vile je prostrano dvorište sa roštiljom. Parking se nalazi u blizini vile.

Program putovanja Vila Petrou – Jerisos – Leto 2018

 

1.dan – autobus polazi dan ranije prema odabranom datumu iz tabele i iz gradova i mestima polazaka po satnicii iz tabele autobuskog prevoza. Pauza je u motelu ,,Predejane,,  u trajanju od 30min. U toku putovanja prave se još jedna ili dve kraće  toalet pauze.

2-11 dan – dolazak u letovalište u ranim popodnevnim satima. Smeštaj i boravak u letovalištu. Smeštaj nije moguć pre 14h.

12 dan – napuštanje smeštajnih jedinica do 09.00h. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak autobusa iz Jerisosa i Stavrosa je u kasnim popodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o saobraćaju). O tačnom vremenu polaska putnici će biti blagovremeno obavešteni na dan povratka od strane agencijskih predstavnika. Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

13 dan – dolazak u jutarnjim satima na mesto polaska.

Uslovi plaćanja Vila Petrou – Jerisos – Leto 2018

 

ARANŽMAN OBUHVATA
• Smeštaj u odabranoj vili na bazi najma – osim u smenama sa *gde je uključen i prevoz i cena data po osobi
• usluge pratioca grupe
• servis inopartnera
• AC u pojedinim vilama (prema opisu u cenovniku)

ARANŽMAN NE OBUHVATA

  • Autobuski prevoz osim u smenama sa *
  • AC u pojedinim vilama (prema opisu u cenovniku)
  • Medjunarono zdravstveno osiguranje
  • Fakultativne izlete
  • Individualni troškovi
  • boravišna taksa

Cene prikazane u tabelama su izražene u EUR. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate. Prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u EUR,a ostatak duga ostaje izražen u EUR Uplaćeni iznos ne podleže promeni usled promena kursa EUR/RSD.

PLAĆANJE U GOTOVINI:

uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% , najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.

PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA

uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60%  odloženim plaćanjem do 15.12.2018 god. Uz deponovanje čekova prilikom rezervacije i sa  datumima realizacije 1. ili 15. u mesecu.

UPLATA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:

akontacija 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15.12.2018 godine, sa dospećem rate svakog 15. u mesecu. Organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica,čija rešenja o administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po prodajnom kursu EUR Komercijalne banke na dan izdavanja rešenja o administrativnoj zabrani.

Napomene Vila Petrou – Jerisos – Leto 2018

 

OPŠTE NAPOMENE:

Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume početka smena. Polazak iz letovališta je poslednjeg dana smene (po lokalnom vremenu). O udobnom i  bezbednom putovanju brinu dva vozača i pratilac grupe. Raspored sedenja osim  u izuzetnim slučajevima, odredjuje se prema redosledu prijava. Doplata za izbor sedišta u autobusu iznosi 10 eur po osobi (moguće je samo prilikom sklapanja ugovora). Količina prtljaga limitirana je na dva komada prtljaga standardne veličine, po osobi. Raznošenje prtljaga nije obaveza  posade autobusa niti predstavnika u letovalištu. Autobus po dolasku u letovalište staje kod smeštajnih objekata što je bliže moguće. Putovanje od Beograda obično traje 14-15 sati, uz više pauza za odmor i četiri granične procedure, gde je moguće zadržavanje nepredvidive dužine trajanja.

Cena prevoza se ne menja u slučaju povezivanja dve i više smena.

Sopstveni prevoz: cena najma u tabelama je data po smeštajnoj jedinici bez prevoza, osim u tabelama sa zvezdicom gde je cena dana po osobi sa uključenim prevozom.

Minimalan broj putnika  za organizaciju prevoza je 45. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene programa ili otkaza putovanja u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, pod uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre započinjanja putovanja.

VIZNI REŽIM:

Organizator putovanja  nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti uskrate ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku,tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (kradje,gubitka..), već je to u isklljučivoj nadležnosti policijskih organa, kojima se u tom slučaju  treba odmah obratiti.

MALOLETNI PUTNICI:

Koji putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja (ili roditelja koji ne putuje sa maloletnim licem) da pomenuto lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena  kod notara.

Uz ovaj program  važe Opšti uslovi organizatora  putovanja  T.A. ,,Sani Trade&Tours“ doo.

Postavite Pitanje